Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κατηγορία Μικρά Στεφάνια