Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κλωνάρια Κατηγορία III