Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κατηγορία Κρεμαστά Frosted