Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κατηγορία Μικροί Κισσοί