Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κατηγορία Φυτά Real Touch