Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κατηγορία Ρίζες – 10Τ-75