Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Ρίζες – Κατηγορία ΙII