Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κατηγορία Κατηγορία VI