Προυντζόπουλος – Τεχνητά Άνθη & Φυτά
Κατηγορία Στεφάνια Πλαστική Βάση